Opinie poszkoleniowe

Poniżej kilka opinii o naszych szkoleniach:

 • „Szkolenie ciekawe, wnoszące sporo wiedzy, niezłe materiały” – Grupa Animex S.A.
 • „Szkolenie przeprowadzone w miłej atmosferze, szczegółowo omawiane kwestie, kompetentny prowadzący” – Uldo Polska Sp. z o.o.
 • „Szkolenie przeprowadzone przez osobę bardzo dobrze przygotowaną, kompetentną, mającą bardzo dobry kontakt z grupą, dbającą o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Szkolenie nie było nużące ani męczące, czas minął szybko, bez uczucia dłużenia” – Smet Chocolates Poland Sp. z o.o.
 • „Szkolenie przygotowane bardzo dobrze, konkretne, b. dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie prowadzone ciekawie. Część praktyczna – warsztaty – ciekawie przygotowane, dobrze omawiane przykłady” – Healthy Food Production S.A. (Sonko)
 • „Szkolenie bardzo mi się podobało i spełniło moje oczekiwania.” – Izabela Wojciechowska - Adros Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy” – Aleksander Smardz – Cenos Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i zrozumiały” – WWŻ Profi  Sp. z o.o.
 • „Szkolenie bardzo ciekawe, przeprowadzone profesjonalnie” – Silesian Grain Sp. z o.o.
 • „Wczoraj odbyłam szkolenie we Wrocławiu na temat systemu BRC wersja 6, jestem bardzo zadowolona, szkolenie było bardzo dobrze przygotowane” - JAL Zakład Produkcyjno – Usługowy
 • „Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, ciekawe warsztaty, podczas których dobrze utrwalono wiedze zdobytą w trakcie szkolenia. Szkolenie oceniam jako bardzo przydatne w codziennej pracy, również w dziale zakupów” – Tarczyński S.A.
 • „Szkolenie pozwoliło mi przybliżyć problematykę oraz wymagania dotyczące systemów HACCP oraz wymagania i różnice pomiędzy standardami IFS i BRC. Powyższe wiadomości będą przeze mnie wykorzystywane w celu dalszego doskonalenia” – WWŻ Profi Sp. z o.o. S.K.A.
 • „Szkolenie w pełni przedstawia wymagania standardu IFS oraz przykładowe sposoby spełnienia tych wymagań w zakładzie produkcyjnym” – Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 • „Tematyka szkolenia przekazywana w sposób ciekawy i profesjonalny. Trener otwarty na spostrzeżenia i opinie kursantów. Szkolenie pozwoliło w pełni poznać wszystkie normy związane z tematyką. Z pewnością jeśli zajdzie taka potrzeba skorzystam ponownie z usług Państwa firmy” – FARIO SP. JAWNA
 • „Szkolenie bardzo interesujące. W szerokim zakresie przedstawiło standardy IFS i BRC. Pozwoliło obiektywnie ocenić możliwość wdrożenia standardów w  naszym zakładzie oraz przygotowało do podjęcia działań w tym zakresie. Dodatkowo w sposób jasny i precyzyjny przedstawiono zasady dotyczące auditów wewnętrznych, co na pewno wykorzystam w swojej pracy” – Domos Polska Sp. z o.o.
 • „Wykładowca bardzo dobrze przedstawił i porównał systemy IFS i BRC. Niektóre z przedstawionych problemów skłoniły do przeanalizowania działań w pracy zawodowej we własnym zakładzie” – d’aucy Polska Sp. z o.o.
 • „Szkolenie generalnie ok. Większość najważniejszych spraw poruszona. Wiadomości uzyskane ze szkolenia na pewno pomogą mi w dalszej pracy. Prezentacja ciekawa, pomocna” – RAJPOL Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone w sposób spójny i kompetentny. Sympatyczny prowadzący, zaangażowany w zajęcia, pozwalający na dyskusję uczestników szkolenia” – Minwar Sp. z o.o.
 • „Szkolenie ciekawe, aktywizujące. Czas upłynął bardzo szybko” – DACSA Polska Sp. z o.o.
 • „Prowadzący w sposób przystępny i wyczerpujący przedstawił zagadnienia dotyczące norm. Szkolenie było ciekawe, zachowane były odpowiednie przerwy” – Healthy Food Production S.A.
 • „Kompetentne i dobrze zorganizowane. Dzięki przykładom i nawiązaniu do przypadków z życia - wspierające teorię. Kilka zadań pracy w grupie pozwalających na sprawdzenie w praktyce wcześniej wyłożonej teorii” – Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A.
 • „Szkolenie ciekawe, wnoszące wiele nowych informacji. Miła atmosfera” – Polskie Młyny S.A.
 • „Szkolenie było przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Wszystkie przedstawione materiały były ciekawe i łatwe do zrozumienia” – Zeelandia Sp. z o.o.
 • „Panowała miła i koleżeńska atmosfera. Szkolący w sposób jasny i wyrazisty przekazał informacje. Tematyka rzeczowa, przydatna w różnych branżach” – ZAKŁADY MIĘSNE „ZAKRZEWSCY” SPÓŁKA JAWNA
 • „Szkolenie było prowadzone w sposób ciekawy i pozwoliło mi na zdobycie nowych wiadomości” – ZAKŁADY MIĘSNE „ZAKRZEWSCY” SPÓŁKA JAWNA
 • „Szkolenie było ciekawe i dobrze zorganizowane. Dużo przykładów i gotowych rozwiązań zaczerpniętych z życia” – SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SP.J.
 • „Szkolenie było prowadzone w miłej, przyjaznej atmosferze. Wiedza była przekazywana w sposób przejrzysty, poparta przykładami. Dodatkowe warsztaty/ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie zdobytej wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce” – Healthy Food Production S.A.
 • „Szkolenie było jasne i ciekawe oraz pozwoliło na zdobycie nowych wiadomości. Prowadzący był zaangażowany, kompetentny i dobrze przygotowany. Poza tym była miła atmosfera w grupie” –  ZST Polska Sp. z o.o.
 • „Szkolenie godne polecenia. Z chęcią powrócimy jako firma do innych tematów z zakresu BRC. IFS, GlobalGAP” – Polana Sp. z o.o.
 • „Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie, zgodnie z planem szkolenia. Osoba prowadząca – kompetentna, kontaktowa i zaangażowana w swoją pracę” – FIRMA DROBIARSKA SP. Z O.O.
 • „Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i merytoryczny. Prowadzący podawał przykłady z życia zawodowego, co pomagało przyswajać wiedzę i lepiej zapamiętywać” – Healthy Food Production S.A.
 • „Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie, zgodnie z przewidzianym planem szkoleń. Osoba przeprowadzająca szkolenie wykazała szeroką wiedzę, kompetencje oraz zaangażowanie” – FIRMA DROBIARSKA SP. Z O.O.
 • „Szkolenie ciekawe. Poprzez podawanie przykładów przekazano zagadnienia również od strony praktycznej” – P.P.H.U. „Astra – SŁODYCZE” Sp. z o.o.
 • „Wiedza jaka została mi przekazana na szkoleniu Audytor Wewnętrzny bardzo ułatwi moją pracę. Byłam mile zaskoczona ilością dostarczonych materiałów szkoleniowych jak i precyzją z jaką zostały przygotowane. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń tej firmy” – PASOL – PACO Sp. z o.o.                              
 • „Szkolenie ciekawe, dużo praktycznych informacji i uwag. Zwracano uwagę na najważniejsze elementy i podkreślano je. Materiały wyczerpujące” – Healthy Food Production S.A. (Sonko)
 • „Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, dobry dobór wykładów. Trener kompetentny, jasno i klarownie przekazywał informacje” – Polskie Młyny S.A.
 • „Szkolenie ciekawe i dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. W jasny sposób pozwala porównać wymagania standardów IFS i BRC i dzięki temu jest pomocne w podjęciu decyzji co do wdrożenia jednego z nich. Umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, co jest inspirujące” – Chaber S.A.
 • „Szkolenie zostało przeprowadzone w solidny i właściwy sposób. Wyszczególnione problemy i pytania przedstawiane przez uczestników szkolenia zostały w sposób rzeczowy i konkretny wytłumaczone przez prowadzącego” – KOMAGRA Sp. z o.o.
 • „Szkolenie przeprowadzone ciekawie. Zawierało w sobie porównania i objaśnienia dotyczące zmian w normach i potwierdzane było przykładami z życia” – KOMAGRA Sp. z o.o.
 • „Ciekawe, absorbujące, wszystkie informacje przekazane przez prowadzącego bardzo przydatne i ciekawe” – Healthy Food Production S.A.
 • „Szkolenie prowadzone ciekawie, wybrano najważniejsze zagadnienia. Dużo ciekawych przykładów z „życia” – KOMAGRA Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Powiązanie części teoretycznej z praktycznym przygotowaniem do prowadzenia auditu w zakładzie jest bardzo dobre. Szkolenie spełniło moje oczekiwania w zakresie Audytor Wewnętrzny Sytemu HACCP oraz standardów IFS i BRC” – Spółdzielnia Mleczarska „Kamos” w Kamiennej Górze
 • „Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze, trener wykazał się dużą wiedzą i zaangażowaniem” – Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”
 • „Szkolenie bardzo fajne. Prowadzący dobrze przygotowany. Wykładał zakres szkolenia zrozumiale. Dużo praktycznych i wziętych z życia przykładów. Jestem bardzo zadowolona i wzbogacona o nabytą wiedzę” –  „MAGNOLIA” Sp. z o.o.
 • „Szkolenie ciekawe, atrakcyjne. Prowadzący był kompetentny i bardzo dobrze przygotowany w zakresie omawianych zagadnień. Często dzielił się swoim doświadczeniem i podawał ciekawe przykłady z życia. Polecam” – „MAGNOLIA” Sp. z o.o.
 • „Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Osoba prowadząca posiada dużą wiedzę i łatwość w jej przekazywaniu, co przekłada się na zaangażowanie osób uczestniczących” – Jedność Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone było w sposób ciekawy i przystępny” – Healthy Food Production S.A.
 • „Szkolenie bardzo wartościowe zarówno dla początkujących audytorów wewnętrznych jak i dla audytorów wewnętrznych z doświadczeniem. Bardzo miła i otwarta atmosfera pozwalająca na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym” – FPH PAULA Sp. z o.o. Sp.k.
 • „Ciekawe szkolenie, prowadzący był kompetentny, jasno i klarownie przekazywał informacje. Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera” – FPH PAULA Sp. z o.o. Sp.k.
 • „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone przez wykwalifikowanego audytora. Mnóstwo cennych informacji, popartych przykładami z „życia” – Jedność Sp. z o.o.
 • „Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie i fachowo. Wiedza zdobyta na szkoleniu z cała pewnością będzie pomocna w udoskonaleniu i lepszym zrozumieniu systemów jakości” – Przetwórnia Owoców i Warzyw S.A.
 • „Szkolenie trafnie opisujące zmiany standardów jakościowych. Daje możliwość podjęcia dyskusji dot. standardów w kontekście oczekiwań audytorów” – Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o.
 • „Sprawne porównanie norm IFS i BRC wersje 6 - wyłuszczające najważniejsze różnice, bardzo pomocne przy weryfikacji istniejącego systemu w firmie i wdrożeniu zmian dostosowujących go do nowych wydań” – Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o.
 • „Wszystkie 3 systemy jakości (IFS, BRC, TFMS) były w jasny i zrozumiały sposób przedstawione przez osobę prowadzącą szkolenie. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia powinny mi się przydać do przeprowadzania audytów w zakładach produkujących żywność” – Laboratorium Eurofins Polska Sp. z o.o.
 • „Szybka pigułka, pozwalająca na zweryfikowanie wiedzy dotyczącej przedmiotowych systemów i standardów. Pozwala wykorzystać umiejętności w praktyce. Tematy poparte przykładami z życia a wspomniane problemy rozwiązane i wyjaśnione na bieżąco” – Kampol – Fruit Sp. z o.o.
 • "Bardzo interesujące szkolenie, pełne praktycznych rad i wskazówek. Kompetentny i doświadczony trener" - Eisberg Sp. z o.o.
 • „Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny i rzeczowy. Wyraźnie podkreśla zmiany wymagań poszczególnych standardów” – Jedność Sp. z o.o.
 • „Program szkolenia obejmował zagadnienia norm BRC 6 i IFS 6, zgodny z oczekiwaniami uczestnika szkolenia. Szkolenie prowadzone było w sposób spójny, merytoryczny oraz ciekawy, pozwalający na zdobycie nowych wiadomości. Bardzo dobre przygotowanie trenera prowadzącego” – Przetwórnia Owoców i Warzyw S.A.
 • "Ciekawy temat szkolenia, miła atmosfera. Ciekawie prowadzone. Super prowadząca!" - Eisberg Sp. z o.o.
 • „Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób solidny, w bardzo przejrzystej formie. Wszystkie uwagi prowadzącego z pewnością przydadzą się w codziennej pracy. Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia i chciałbym uczestniczyć w kolejnych” – ZST Polska Sp. z o.o.
 • „Przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, jasne i zrozumiałe, poruszające najważniejsze punkty” – Healthy Food Production S.A.
 • „Jako osoba nie posiadająca doświadczenia z zakresu standardów BRC i IFS – uważam, że szkolenie w pełni przekazuje zakres informacji. Jest prowadzone ciekawie i z użyciem praktycznych przykładów. Szkolenie przeprowadzone w miłej i przyjemnej atmosferze” – Healthy Food Production S.A.
 • „Szkolenie i plan szkolenia szczegółowe, dokładne, zgodne z punktami i wytycznymi normy. Jasno i precyzyjnie przekazane informacje, poparte ciekawymi przykładami. Atmosfera miła, dająca możliwość wymiany doświadczeń. Dobór ćwiczeń trafny, który znajdzie odzwierciedlenie w praktyce, podczas pracy w firmie. Gorąco polecam” – Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A.